منو خالی
جستجو
شهردار منطقه 6

اسماعیل صالحی شهردار منطقه شش

ملاقات عمومی:

شنبه و دوشنبه

ساعت:12-8:30

تلفن تماس :5-36391603

Email:salehi.e@shiraz.ir

گالری تصاویر

تخفیف