login
میزان رضایت شما از نحوه نگهداری و رسیدگی به فضای سبز وامکانات رفاهی شهری؟
خوب
متوسط
ضعیف

سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال
مناقصه و مزایده شهرداری


آگهی مناقصه عمومی
پیرو مصوبه های شماره 94/3911/ص مورخ 94/8/5 و 4472/94/ص مورخ 94/9/3 شورای اسلامی شهر ، شهرداری شیراز در نظر دارد ...
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1395/08/27 -   تاریخ خبر : 1395/08/27 - کد خبر : 2217 تعداد بازدید : 411


آگهی مزایده عمومی
شهرداري شيراز در نظر دارد اجاره 6باغ خانواده واقع در نقاط مندرج در جدول ذیل را به مدت دو سال از طريق مزايده عمومی واگذار نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل مي آيد ...
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1395/07/12 -   تاریخ خبر : 1395/07/12 - کد خبر : 2069 تعداد بازدید : 252


آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شهرداری شیراز در نظر دارد امور مربوط به سرویس ، تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای حوزه های تابعه خود را به پیمانکاران واجد شرایط وذیصلاح واگذار نماید
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1394/09/26 -   تاریخ خبر : 1394/09/23 - کد خبر : 1095 تعداد بازدید : 650


آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شهرداري شيراز در نظر دارد تأمین 31 نفر نیروی انسانی اداری جهت واحدهای مختلف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1394/08/11 -   تاریخ خبر : 1394/08/11 - کد خبر : 941 تعداد بازدید : 428


آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات خريد تجهیزات سیستم حضور و غیاب پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید .
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1394/08/09 -   تاریخ خبر : 1394/08/09 - کد خبر : 933 تعداد بازدید : 240
1
2