login
میزان رضایت شما از نحوه نگهداری و رسیدگی به فضای سبز وامکانات رفاهی شهری؟
خوب
متوسط
ضعیف

سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال
مناقصه و مزایده شهرداری


فراخاون
فراخوان استقرار و پیاده سازی نظام جامع مهندسی ارزش
فراخوان استقرار و پیاده سازی نظام جامع مهندسی ارزش
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/04/12 -   تاریخ خبر : 1396/04/12 - کد خبر : 2752 تعداد بازدید : 197


فراخوان
فراخوان سامانه جامع مدیریت پروژه (PMIS)
فراخوان سامانه جامع مدیریت پروژه (PMIS)
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/04/12 -   تاریخ خبر : 1396/04/12 - کد خبر : 2751 تعداد بازدید : 194


آگهی مناقصه عمومی
پیرو مصوبه های شماره 94/3911/ص مورخ 94/8/5 و 4472/94/ص مورخ 94/9/3 شورای اسلامی شهر ، شهرداری شیراز در نظر دارد ...
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1395/08/27 -   تاریخ خبر : 1395/08/27 - کد خبر : 2217 تعداد بازدید : 932


آگهی مزایده عمومی
شهرداري شيراز در نظر دارد اجاره 6باغ خانواده واقع در نقاط مندرج در جدول ذیل را به مدت دو سال از طريق مزايده عمومی واگذار نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل مي آيد ...
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1395/07/12 -   تاریخ خبر : 1395/07/12 - کد خبر : 2069 تعداد بازدید : 498


آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شهرداری شیراز در نظر دارد امور مربوط به سرویس ، تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای حوزه های تابعه خود را به پیمانکاران واجد شرایط وذیصلاح واگذار نماید
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1394/09/26 -   تاریخ خبر : 1394/09/23 - کد خبر : 1095 تعداد بازدید : 885
1
2