• معرفی مرکز◄
  • تاریخچه
  • اهداف و برنامه ها
  • عملکرد
  • چارت مرکز
 • مدیر مرکز
 • سامانه های حمل و نقل هوشمند◄
  • سامانه نظارت تصویری سطح شهر
  • سامانه هوشمند مرکزی کنترل تقاطعات
  • سامانه هوشمند پایش تقاطع
  • سامانه مکانیزه ثبت تخلف سرعت
  • سامانه ثبت وقایع ترافیکی
  • سامانه اطلاع رسانی وضعیت ترافیکی معابر
  • سامانه مدیریت مکانیزه محدوده طرح ترافیک
  • سامانه هوشمند مدیریت کنارگذرهای رودخانه خشک
  • سامانه مدیریت مکانیزه پارکینگ و پارکهای حاشیه ای
  • سامانه مدیریت مکانیزه دوچرخه
  • سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان تاکسیرانی
  • سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی
  • سامانه هوشمند استخراج وضعیت ترافیکی معابر
  • سامانه پرداخت الکترونیکی
  • سامانه ثبت تخلفات سیار
 • گالری تصاویر
 • مقالات
 • آموزش فرهنگ ترافیک


rss
اخبار


نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک در ورودی های شهر شیراز
ورودی های شهر شیراز به سامانه های هوشمند کنترل ترافیک تجهیز شد.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/12/26 -   تاریخ خبر : 1396/12/26 - کد خبر : 22837 تعداد بازدید : 11


کنترل هوشمند تونل های سطح شهر شیراز
کنترل تونل های سطح شهر شیراز توسط سیستم حمل و نقل هوشمند تونل
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/12/05 -   تاریخ خبر : 1396/12/05 - کد خبر : 22500 تعداد بازدید : 22


بازدید شهردار محترم شیراز از مرکز کنترل ترافیک
بازدید شهردار محترم شیراز از مرکز کنترل ترافیک
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/09/25 -   تاریخ خبر : 1396/09/25 - کد خبر : 21338 تعداد بازدید : 89


نصب تجهیزات هوشمند سازی
نصب تجهیزات هوشمند سازی در تونلهای شهر شیراز
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/07/30 -   تاریخ خبر : 1396/07/30 - کد خبر : 20477 تعداد بازدید : 73


نصب دوربینهای نظارتی Q-6000
نصب دوربینهای نظارت تصویری Q-6000 در سطح شهر شیراز توسط مرکز کنترل ترافیک
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/07/18 -   تاریخ خبر : 1396/07/18 - کد خبر : 20298 تعداد بازدید : 96


تا کنون 9 دستگاه خودرو پلیس توسط مرکز کنترل ترافیک مجهز به دوربین های ثبت تخلف شده اند
تجهیز 9 دستگاه خودرو پلیس توسط مرکز کنترل ترافیک به دوربین های ثبت تخلف
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/04/21 -   تاریخ خبر : 1396/04/21 - کد خبر : 18792 تعداد بازدید : 95
1
2
چپ
راست