• معرفی مرکز◄
  • تاریخچه
  • اهداف و برنامه ها
  • عملکرد
  • چارت مرکز
 • مدیر مرکز
 • سامانه های حمل و نقل هوشمند◄
  • سامانه نظارت تصویری سطح شهر
  • سامانه هوشمند مرکزی کنترل تقاطعات
  • سامانه هوشمند پایش تقاطع
  • سامانه مکانیزه ثبت تخلف سرعت
  • سامانه ثبت وقایع ترافیکی
  • سامانه اطلاع رسانی وضعیت ترافیکی معابر
  • سامانه مدیریت مکانیزه محدوده طرح ترافیک
  • سامانه هوشمند مدیریت کنارگذرهای رودخانه خشک
  • سامانه مدیریت مکانیزه پارکینگ و پارکهای حاشیه ای
  • سامانه مدیریت مکانیزه دوچرخه
  • سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان تاکسیرانی
  • سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی
  • سامانه هوشمند استخراج وضعیت ترافیکی معابر
  • سامانه پرداخت الکترونیکی
 • گالری تصاویر
 • مقالات
نقشه آنلاین ترافیکی شیراز

نظرسنجی
کدام اقدام نقش بیشتری در بهبود ترافیک شیراز دارد؟
توسعه معابر
اعمال قانون
آموزش و فرهنگ سازی
توسعه حمل و نقل عمومی
rss
اخبار


رونمایی از مرکز کنترل سیار
رو نمایی از مرکز کنترل سیار در روز افتتاحیه نمایشگاه شهر زیبا
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1394/09/30 -   تاریخ خبر : 1394/09/30 - کد خبر : 9084 تعداد بازدید : 236


انتخاب شهروند قانونمند
کنترل نامحسوس خودروهای قانونمند توسط مرکز کنترل ترافیک
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1394/09/23 -   تاریخ خبر : 1394/09/23 - کد خبر : 8912 تعداد بازدید : 180


انتخاب عابر پیاده قانونمند شهر شیراز
انتخاب عابر پیاده قانونمند شهر شیراز همزمان با برگزاری کمپین آگاهی عبور و مرور از تقاطعات
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1394/07/20 -   تاریخ خبر : 1394/07/16 - کد خبر : 7680 تعداد بازدید : 178
1
2
3
چپ
راست