• معرفی مرکز◄
  • تاریخچه
  • اهداف و برنامه ها
  • عملکرد
  • چارت مرکز
 • مدیر مرکز
 • سامانه های حمل و نقل هوشمند◄
  • سامانه نظارت تصویری سطح شهر
  • سامانه هوشمند مرکزی کنترل تقاطعات
  • سامانه هوشمند پایش تقاطع
  • سامانه مکانیزه ثبت تخلف سرعت
  • سامانه ثبت وقایع ترافیکی
  • سامانه اطلاع رسانی وضعیت ترافیکی معابر
  • سامانه مدیریت مکانیزه محدوده طرح ترافیک
  • سامانه هوشمند مدیریت کنارگذرهای رودخانه خشک
  • سامانه مدیریت مکانیزه پارکینگ و پارکهای حاشیه ای
  • سامانه مدیریت مکانیزه دوچرخه
  • سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان تاکسیرانی
  • سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی
  • سامانه هوشمند استخراج وضعیت ترافیکی معابر
  • سامانه پرداخت الکترونیکی
 • گالری تصاویر
 • مقالات
نقشه آنلاین ترافیکی شیراز

نظرسنجی
کدام اقدام نقش بیشتری در بهبود ترافیک شیراز دارد؟
توسعه معابر
اعمال قانون
آموزش و فرهنگ سازی
توسعه حمل و نقل عمومی
rss
اخبار


تا کنون 9 دستگاه خودرو پلیس توسط مرکز کنترل ترافیک مجهز به دوربین های ثبت تخلف شده اند
تجهیز 9 دستگاه خودرو پلیس توسط مرکز کنترل ترافیک به دوربین های ثبت تخلف
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/04/21 -   تاریخ خبر : 1396/04/21 - کد خبر : 18792 تعداد بازدید : 27


برگزاری کارگاه آموزش سیستم های حمل و نقل هوشمند
برگزاری کارگاه آموزش سیستم های حمل و نقل هوشمند برای رانندگان اتوبوس و تاکسی در مرکز کنترل ترافیک شیراز
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/04/18 -   تاریخ خبر : 1396/04/18 - کد خبر : 18743 تعداد بازدید : 23
1
2
3
4
5
چپ
راست