login
شهروندعزيز؛ نظر شما در مورد خدمات الکترونیک ارائه شده توسط شهرداری شیراز چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

شهرهای خواهر خوانده

نام کشور پایتخت پرچم
قبرس

 نیکوزیا(1999)

تاجیکستان

 دوشنبه(1980)

چین

 چونگ کینگ(2005)

آلمان

وایمار(2009)