login
شهروندعزيز؛ نظر شما در مورد خدمات الکترونيک شهرداری شیراز چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

شهرهای خواهر خوانده

نام کشور پایتخت پرچم
قبرس

 نیکوزیا(1999)

تاجیکستان

 دوشنبه(1980)

چین

 چونگ کینگ(2005)

آلمان

وایمار(2009)