login
شهروندعزيز؛ نظر شما در مورد خدمات الکترونيک شهرداری شیراز چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و هم چنین پاسخ انتظارات شهروندان فهیم کلان شهر مقدس شیراز،  شهرداری  شیراز  در  طی مدت شش و نیم سال گذشته، با عینیت بخشیدن اصل اقتصاد مقاومتی و با حمایت های بی دریغ شورای اسلامی شهر شیراز تمامی تلاش خود را به کار بسته تا در راستای توسعه ی پایدار شهری حرکت نموده و دستاوردهای ارزنده ای را در همه ی عرصه های مدیریت شهری خلق نماید.  شهر، شهروندان خود را می سازد و  « از آنجا که در تعریف پایداری اجتماعی شهروندان، شهر خود را می سازند »، لذا در طی این سال ها، شهرداری شیراز با توسل به همت جمعی و عزم جهادی، نه در شعار، بلکه در عمل توانسته قدم های بلند و اقدامات قابل توجه ای به روایت آمار و اطلاعات مستند موجود در زمینه ی آینده نگری، یک پارچگی و توسعه ی عدالت محوری، بهبود اکولوژی، جذب و جلب مشارکت عمومی، تسهیل فرآیند اداری و ارائه ی خدمات مناسب شهری بردارد؛ به طوری که نتیجه این تلاش جمعی بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری و در نهایت بهبود زیست محیطی را به همراه داشته است، به نحوی که در سال گذشته کلان شهر شیراز حتی یک روز هم هوای آلوده نداشته است. همان طور که شاهدیم تأثیرات رکود ساخت و ساز که حاصل آن رکود اقتصادی بوده، نتوانسته هیچ خللی در روند سازندگی شهر فراهم آورد و شهرداری با بهره مندی از روش های جدید تأمین منابع مالی پایدار و بهره گیری از خرد جمعی و تلاش های جهادی قادر گردیده پروژه های بزرگ و تأثیرگذاری  را در زمینه های عمرانی، عبور و مرور شهری، ایجاد و زیرساخت های اطلاعات و ارتباطات، فرهنگی اجتماعی و بهبود محیط زیست شهری را مصادف بـا اعمال تحریم های اقتصادی و رکود حاکم بر بازار اقتصادی به منصه ی ظهور رسانده و تقدیم شهروندان فهیم کلان شهر مقدس شیراز نماید. این گزارش گامی هرچند کوچک درجهت معرفی عمل کرد مجموعه ی بزرگ شهرداری  بوده و از آن جایی که 95 لغایت تا پایان سال 89شیراز از مقطع شروع نیمه دوم سال مبنای صحیحی از آمار و تاریخچه کارهای انجام شده دوران پیشین در مقاطع مختلف و هم چنین تفکیک قبل و بعد از انقلاب شکوه مند ایران اسلامی وجود نداشته و از طرف دیگر امکان پوشش کامل گزارش عمل کرد شهرداری در این مستند موجود نبوده است، لذا سعی شده است، شرح فعالیت کارهای انجام گردیده طی شش و نیم سال گذشته و مقایسه آن با فعالیت های کل عمر یکصد ساله شهرداری به زبان ساده و آماری به اختصار ارائه نماید. جا دارد از حمایت ها و راهنمایی های ارزنده شورای اسلامی شهر شیراز و هم چنین مجموعه ی مدیران و سایر کارکنان خدوم شهرداری که در این مسیر با ما یار و همراه بوده اند تقدیر و تشکر نمایم.

  علیرضا پاکـ فطرت                     ( شهردار شیراز )                

فصل اول :

برنامه ریزی در حوزه مدیریت شهری
فصل دوم :

بهبود عبور و مرور شهری
فصل سوم :

بهبود فضای شهری
فصل چهارم :

ایجاد زیر ساختهای فرهنگی ،ورزشی و گردشگری
فصل پنجم:

تاسیسات و تسهیلات شهری