اخبار

|راهپیمایی روز قدس|
*شرکت پرسنل خدوم و زحمتکش سازمان پایانه های مسافربری شهرداری شیراز در راه پیمایی روز قدس*

تاریخ ثبت خبر : 1394/04/20 -   تاریخ خبر : 1394/04/20 - کد خبر : 6023 تعداد بازدید : 92