اخبار

|پایانه مسافربری برون شهری سعدی تا پایان سال 95 به بهره برداری می رسد|
*بمنظور ارائه خدمات مناسب به هموطنان عزیز و کاهش بار ترافیکی بلوار سلمان فارسی پس از مطالعات کارشناسی *

پایانه مسافربری برون شهری سعدی تا پایان سال 95 به بهره برداری می رسد

باتوجه به اساسنامه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری شیراز که توسعه و ساخت پایانه ها یکی از وظایف این سازمان می باشد و بمنظور ارائه خدمات مناسب به هموطنان عزیز و کاهش بار ترافیکی بلوار سلمان فارسی پس از مطالعات کارشناسی توسط مهندسین مشاور مقرر گردید که پایانه ای با وسعت 8/5 هکتار بمنظور سرویس دهی به مسیرهای داریون ، خرامه ، اصفهان و... در ابتدای جاده شیراز خرامه احداث گردد که این پس از تملک زمین و تعیین پیمانکار در  مورخ 25/9/93 تحویل پیمانکار گردید . که تاکنون عملیات‌های زیر در این پایانه صورت گرفته است .

1-   برداشت خاک های نباتی محوطه

2-   اجرای دیوار سنگی به ارتفاع 2 متر

3-   آغاز اجرای دیوار های حایل بتنی

4-   اجرای 90 درصد خاکریزی زیر سازه سالن اصلی

5-   اجرای عملیات ساخت قطعات حصار کشی دیوار

6-   اجرای عملیات پی کنی دیوار اطراف پایانه

7-   آغاز بکار ساخت سازه اصلی و محوطه سازی پایانه ها از اول تیرماه

این پایانه دارای سالنی به مساحت 2500 مترمربع می باشد که با سازه فضاکار احداث گردیده اعتبار پیش بینی شده جهت اتمام این پروژه 8.940.000.000.00 ریال می باشد که انشاا... تا پایان سال 95  به بهره برداری خواهد رسید .

 

تاریخ ثبت خبر : 1394/04/07 -   تاریخ خبر : 1394/04/07 - کد خبر : 5802 تعداد بازدید : 110