اخبار

|تشکیل پرونده سلامت بانوان|
*نماینده امور بانوان از تشکیل پرونده سلامت بانوان شاغل در سازمان پایانه ها خبر داد *

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها ، نماینده امور بانوان از تشکیل پرونده سلامت بانوان شاغل در سازمان پایانه ها خبر داد . در این گزارش آمده است که باتوجه به اینکه حدوداً 20 کارمند زن در سازمان پایانه ها مشغول بکار می باشند و سلامت جسم و روان آنان هم در محیط کار هم در منزل از اساسی ترین برنامه های امور بانوان شهرداری می باشد با اهتمام و همکاری دفتر امور بانوان شیراز و تعامل با مراکز بهداشت درمان استان و با حضور تیم های پزشکی در سازمان پایانه ها ، پرونده های سلامت و پزشکی بانوان تشکیل گردید در این رابطه تیم پزشکی با معاینه و مشاوره به خواهران شاغل نسبت به تکمیل و مشاوره های پزشکی لازم اقدام نمودند که در اینجا لازم میدانیم که از پیگیری های مجدانه دفتر امور بانوان تقدیر و تشکر بعمل می آوریم .

تاریخ ثبت خبر : 1394/01/30 -   تاریخ خبر : 1394/01/30 - کد خبر : 4500 تعداد بازدید : 91