اخبار

|تحول اداری|
*برگزاری آخرین جلسه تحول اداری در سازمان پایانه های مسافربری شیرار*

برگزاری آخرین جلسه تحول اداری سال 93 در سازمان پایانه ها با حضور نمایندگان مدیریت تشکیلات و بهبود روش ها

 

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری آخرین جلسه تحول اداری سازمان پایانه های مسافربری شیراز در مورخ 11/12/93 ساعت 8 صبح در دفتر معاون اداری مالی سازمان با حضور اعضاء مدیریت تشکیل و بهبود روش ها و کمیته تحول اداری سازمان برگزار گردید . در ابتدا آقای رحیمی نژاد مختصری از برنامه های مورد نظر تحول اداری را بیان نمودند ، سپس مسئول هر پروژه پس از ارائه گزارش عملکرد به تحلیل و بررسی فرم های شش گانه پرداختند . که در پایان نمایندگان مدیریت تشکیلات و بهبود روشها ضمن قدردانی از عملکرد اعضاء کمیته سازمان به همکاری و همفکری متقابل تاکید نمودند و اذعان داشتند که برگزاری این جلسات در رسیدن به اهداف کلان شهرداری و ارتقاء رضایت شهروندان و تکریم ارباب رجوع نقش موثر و بسزایی دارد .

 

 

تاریخ ثبت خبر : 1393/12/12 -   تاریخ خبر : 1393/12/12 - کد خبر : 3920 تعداد بازدید : 56