• صفحه اصلی
 • معرفی حوزه◄
  • معرفی رئیس گروه مطالعات و پژوهش
  • معرفی کارشناسان
  • اهداف و فعالیت ها
  • شرح وظایف گروه
  • نمودار سازمانی
 • اولویت پژوهشی◄
  • طرحهای پایان نامه ای
  • طرحهای پژوهشی متوسط و کلان
  • طرحهای اینترن شیپ
 • کاربست و نتایج پژوهش
رئیس گروه مطالعات و پژوهش
حسین برنایی

 

نظرسنجی
تا چه حد اولویت های پژوهشی مطرح شده در سال 1395 با رشته تحصیلی و حوزه کاربری شما مطابقت دارد؟
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
چپ
راست

در حال بارگزاری
امروز : 9 مورد
هفته : 9 مورد
ماه : 9 مورد
کل : 6774 مورد