آیا میدانید

کل هزینه خرید 285 دستگاه اتوبوس از عوارض پرداختی

شهروندان گرامی تامین گردیده و 130 دستگاه اتوبوس 

تحویلی جدید خدمت گذاری خود را در 

خطوط مختلف سطح کلانشهر شیراز

شروع کردند

----------------------------------------

 

 

به منظور ترغیب شهروندان به استفاده از کارت شهروندی

و بهره مندی از مزایای آن هر ماه به قید قرعه به مسافرانی که از کارت

شهروندی برای پرداخت کرایه استفاده مینمایند

جوایز نفیسی از جمله سکه طلا اهدا میگردد

 

بیش از 30000نفر

در هر روز از خدمات پایانه های مسافر بری شهرداری شیراز

برای انجام سفر های بین شهری

استفاده میکنند

---------------------------------------------

در روز قدس 96

تعداد 240 دستگاه اتوبوس و50 دستگاه تاکسی

به مردم روزدار و نمازگزاران جمعه ارایه خدمات 

حمل و نقل کردند

--------------------------------------------

در سال 95 

تعداد 1600 پرونده تخلفاتی در واحد حقوقی سازمان

پیگیری، برسی و اعمال قانون شدند؟

 

--------------------------------------------

در انتخابات 96

 

تعداد 700دستگاه تاکسی و 100 دستگاه اتوبوس

در امور حمل و نقل انتخابات همکاری داشتند؟