• صفحه اصلی
 • معرفی حوزه◄
  • معرفی مدیر
  • معرفی مدیریت
  • اهداف مدیریت
  • ماموریت ها
  • نمودار سازمانی
  • آشنایی با همکاران
 • قوانین و مقررات◄
  • قوانین و مقررات
  • رویه ها
  • فرآیندکاری و زمان بندی
  • استانداردها
  • اخذ مجوز
  • منشور رفتار حرفه ای و اخلاقی
 • گزارشات آماری
 • پست الکترونیک
 • اتوماسیون
 • آگهی فروش
آشنایی با مدیر

 

 

   نام : محسن

  نام خانوادگی: سعیدیان

  مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران از دانشگاه شهید باهنر کرمان

  سوابق کاری:

  مدیر فنی شهرداری شیراز

  مدیر خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان فارس

  مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور جهان نمای شهرراز

  مدیر اجرایی پروژه های اوراق مشارکت شهرداری شیراز