• صفحه اصلی
 • معرفی حوزه◄
  • معرفی مدیر
  • معرفی مدیریت
  • اهداف مدیریت
  • ماموریت ها
  • نمودار سازمانی
  • آشنایی با همکاران
 • قوانین و مقررات◄
  • قوانین و مقررات
  • رویه ها
  • فرآیندکاری و زمان بندی
  • استانداردها
  • اخذ مجوز
  • منشور رفتار حرفه ای و اخلاقی
 • گزارشات آماری
 • پست الکترونیک
 • اتوماسیون
 • آگهی فروش
پروژه های اوراق مشارکت سال 92

ردیف                       نام پروژه           

 

         1                     مجتمع تجاری رحمت

         2                      تجاری پایانه امیرکبیر

         3                     مجتمع تجاری اداری فرهنگ شهر

         4                     تجاری پارکینگ غدیر

         5                     بازارچه هنر

         6                     بازارپروتئین

         7                    بازار موبایل و قطعات جانبی