• مدیرکل دفتر برنامه و بودجه
 • گروه آمار و اطلاعات
 • گروه برنامه ریزی
 • اداره بودجه
 • آرشیو موضوعی◄
  • بودجه◄
   • مقالات ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر اساس عملکرد
   • ضرورت و اهداف استقرار بودجه ریزی عملیاتی
   • حسابداری تعهدی به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم بودجه ریزی عملیاتی
   • مراحل و الزامات بودجه ریزی عملیاتی
  • برنامه ریزی◄
   • بررسی سطح برخورداری مناطق شهری شهر شیراز در خصوص دسترسی به مساجد - آذر 95
   • مطالعه محله بندی شهر شیراز با رویکرد توسعه همگون و متوازن - بهمن 96
   • وضعیت شاخص های زیست محیطی و توسعه شهری
   • مطالعه جغرافیای جمعیت شهری شیراز-جلد اول-ویژگی های سواد و تحصیلات
   • مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات آتش نشانی و امداد و نجات
   • مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات باغ خانواده
   • مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات فرهنگسرای شهروندی
   • مطالعه نیازسنجی دسترسی ساکنین محلات شهر شیراز به خدمات مکان ورزشی
   • آشنایی با مفاهیم نیاز و نیاز سنجی
 • پست الکترونیک
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه

محمد علی راضی

نظرسنجی
عملکرد مدیریت برنامه و بودجه را در سالی که گذشت چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
بد
اطلاعیه ستاد خبری

برآنیم تا سازمانی خادم ،کارا ، خودکفا و پاسخگو داشته باشیم.

 

چپ
راست
rss
اخبار سایت