آرم شهردار

هفته وحدت

 

هفته وحدت


 

به نام خدا

 

به بهانه هفته سراسر نور «وحدت»
 
 

حبل الله را چنگ می زنیم که مبادا دشمن در پراکندگی، ایمانمان را در هم شکند که «واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا» کلام ماندگار الهی است.

پیمان هایمان را استوار می کنیم. دست های یکدیگر را می فشاریم و بر چهره هم لبخند یکدلی می زنیم که مسلمانی را چه فرق وقتی همه سر به یک قبله می ساییم و یک خداوند را می پرستیم؟

شیعه و سنی را چه فرق وقتی پیام آور دین و کتابمان یکی است که رحمت الهی را برایمان به ارمغان آورده است؟

گرامی باد هفته ای که در آن به برکت میلاد رسول عشق و ایمان، همه در ایمان به یگانگی حق تعالی، برادر و برابرند و همه یک امت خوانده می شوند ... اللهم صلی علی و آل محمد...


علیرضا پاک فطرت

هفته وحدت- 1392