آرم شهردار

روز شیراز

 

روز شیراز


 

به نام خدا

 

شیراز شهری بر کرانه تاریخ

 

شیراز مهد فرهنگ و تمدن فارسی ، شهر شعر و خیال و غزل است.شهر نرگس زارها و بهار نارنج ها، شهر یادها و یاد واره ها... شهری که پیشانی بلندش با نام شهدای هشت سال دفاع مقدس می درخشد و تاج پادشاهی سومین حرم اهل بیت (ع) بر تارکش جایگاهی جاودانه دارد.

شیراز شهر عرفان و ادب و هنر است آنچنان که سرود جاودانگی اش  قرنهاست که در شاه بیت غزل های حافظ و سعدی می درخشد.

سرزمین شهرراز، رازدار گنجینه های بیشمار و زادگاه انسان های بزرگ و مفاخر بیشماری است.

خاک گهربار این سرزمین آنچنان پربار و افتخار است که لیاقت میزبانی شاه چراغ را نصیب خود و شهروندانش نموده است و سایه پربار این عزیز مایه برکات بیشماری برای اهالی این سرزمین شده است.

اگر کمی اهل مباحثه و تحقیق باشیم در می یابیم که عرفان، شعر ، موسیقی، خطاطی، نقاشی، منبت کاری، خاتم، قالی بافی و سایر علوم و هنرها، اولین مراحل بالندگی خود را در این خاک گهربار طی کرده اند.

در حقیقت شیراز نه تنها شهر افسانه ها و اسطوره ها بلکه کانون هنر و معرفت و فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی است.

من به عنوان شهردار این دیار، 15 اردیبهشت روز بزرگداشت شیراز را به تمامی شهروندان تبریک گفته و امیدوارم با احیای دوباره مکتب شیراز ، شاهد ثبت تاریخی این روز بزرگ در تقویم کشور  و جهان باشیم.

علیرضا پاک فطرت

 اردیبهشت ماه 1395