آرم شهردار

شبهای قدر- 95

شبهای قدر


 

به نام خدا

 

ای کاش شبهای قدر را قدر بدانیم

 

گاهی همه ما انسانها در زندگی شخصی یا اجتماعی خویش با  از دست دادن فرصت ها و قدر ندانستن داشته ها مواجه شده ایم. گاهی روزها و لحظات عزیزی را از دست می دهیم که بی هیچ بازگشتی از دستمان می رود و هیچ فرصتی برای تکرارشان نمی یابیم.

گاه انسانهایی خاص یا شرایطی ویژه در زندگی ما ظهور می کنند که تا زمان بودنشان از درک حضور و وجودشان غافل هستیم اما به محض از دست دادنشان به خود می آییم و می فهمیم که چه زیبا بود اگر تمام تلاش خود را در جهت ابقای آن شرایط انجام می دادیم تا حداقل امروز افسوسی دامنگیر خاطراتمان نشود.

گاه لحظاتی در زندگیمان فرا می رسد که می توانیم دستی را بگیریم، شخصی را هدایت کنیم، سخنی راست بگوییم، دلی را نرجانیم و به جای دشنه مرهم آلام دردمندی باشیم... لحظاتی که شاید بهترین آزمون برای انسانیت ما از سوی خدا باشد...

در روزها و شبهای زندگی خود نیز شاهد اوقاتی هستیم که می توانند بی بازگشت ترین و ناب ترین لحظات عمرمان باشد.

یکی از بزرگترین و ناب ترین این فرصت ها شبهای پر منزلت قدر است....

شبهایی که آنقدر عظمت و کرامت دارند که قرآن، بزرگترین هدیه خدا، همچون بارانی ناب بر تشنگی ابدی اهالی زمین نازل شد تا لالایی رویش و کمال را در جان خسته بشریت زمزمه کند...

شب قدر، شبی است که درهای آسمان باز می شوند تا فریاد دردمندان و گنهکاران زمینی را به گوش خدا برسانند. شب قدر، شب نگارش سرنوشت است. شبی که فرشتگان قلم بر دست می گیرند و افکار و خواسته های ماست که سرنوشتمان را رقم می زند. امیدوارم امسال شبر های پر شکوه قدر را بیشتر قدر بدانیم و برای نجات تمام بشریت از جهل و جنگ و بیچارگی و رسیدن به صلحی جهانی و پایدار دعا کنیم.

علیرضا پاک فطرت

 18 رمضان- 1437

4 تیرماه 1395