آرم شهردار

سرگرمی و زمینه های مورد علاقه

 

سرگرمی و زمینه های مورد علاقه


 

http://eshiraz.ir/shares/mayor/tik.jpgپیاده روی

http://eshiraz.ir/shares/mayor/tik.jpgدوچرخه سواری

http://eshiraz.ir/shares/mayor/tik.jpgشنا

http://eshiraz.ir/shares/mayor/tik.jpgتماشای بازی فوتبال

http://eshiraz.ir/shares/mayor/tik.jpgکشتی