آرم شهردار

ماه رمضان 95

ماه رمضان 


 

به نام خدا

 

رمضان ماه مشق انسانیت

 

دوباره رمضان خوب ترین ماه خدا از راه رسید...ماه تمرین ریاضت، عبادت، بندگی و بیداری سحرگاهی....

رمضان نه ماه گرسنگی است و نه ماه تشنگی... رمضان ماه عروج روح و کمال نفس است.ماه بر خوان دوست نشستن و دست از هر گناه خرد و بزرگ بستن.

رمضان ماه تصفیه جسم و تزکیه روح است و خوشا به حال آنان که روزه داران حقیقی هستند و چشم و دل و زبان خویش را از لذت هر ناپاکی و آلودگی حفظ می کنند.

خوشا به سعادت آن سحرخیزانی که جان خویش را در حوض رمضان غسل می دهند و تنها به فکر انباشتن توشه ای تا افطار نیستند...

خوشا به حال آنان که بخشش و آمرزش می طلبند و آنچنان به مرحله زیبای ادراک می رسند که حال همه همنوعان، گرسنگان و دردمندان عالم را درک می کنند و با دوست عهد می بندند که بندگان بهتری باشند.

پروردگارا من یقین دارم که رمضان، ماه برکت و مغفرت را برای کمال جسم و جان ما نازل کردی و آن را بهترین فرصت برای آمرزیدن و مشق انسانیت ما قرار دادی، پس خواهشمندم مرا و عزیزانم را در زمره روزه داران حقیقی قرار ده و مدد نما تا در پایان این ماه عزیز با جامه ای پاک از هرگونه آلودگی خارج شویم.

اینک از خداوند طلب می کنم که در این ماه عزیز بر تمام فضای شیراز  و بر یکایک شهروندان این دیار سرافراز برکت و رحمت نازل فرماید.

علیرضا پاک فطرت

 ماه رمضان- 1437

خرداد ماه 1395