آرم شهردار

پیام نوروز 95

 

پیام نوروز 95


 

به نام خدا

 

رستاخیز بهار...

خداوند را شاکریم که فرصتی دوباره عطا کرد تا شکوفایی بهار را به تماشا بنشینیم.

دوباره هوای طرب انگیز شیراز از عطر شکوفه ها و بهار نارنج ها آکنده شد و آواز بلبلان هزار، آوای رستاخیز را در گوش طبیعت زنده کرد.

کوچه باغهای شیراز دوباره گلپوش بهار شد تا عطر زندگی را در چشم و روح رهگذران فریاد کند.

در حقیقت بهار فصل اندیشیدن و بیداری و فرصتی برای زدایش زنگارها از ذهن و جان است.

بهار بهانه ای برای اندیشیدن به سالی است که پیش رو داریم وفرصتی برای تفکر به نتایج سال گذشته است.

سالی که پشت سر نهادیم برای هر یک از ما سرشار از فراز و فرودهایی بود که می توان از آنها خاطره ساخت یا سنگ بنای یک تجربه جدید قرار داد.

ما نیز خداوند را سپاسگزاریم که در سال گذشته در خدمت شهروندان فهیم این دیار سبز بودیم و توانستیم علیرغم تحریم ها و مشکلات اقتصادی، بسیاری از طرح ها و پروژه های از پیش طراحی شده را اجرایی کرده یا تا حد قابل قبولی طبق برنامه زمان بندی دنبال کنیم.

در آستانه سال جدید نیز هم نفس با عطر صبا، نوروز را به تمام شهروندان دیار شهرراز تبریک میگویم و برای همگی سالی سرشار از برکت، سلامتی و شادابی آرزومندم. 

 

علیرضا پاک فطرت