آرم شهردار

میلاد پیامبر(ص)

 

میلاد پیامبر(ص)


 

به نام خدا

 

به شوق میلادش شهر را آذین بستیم و شبهای شیراز را چراغانی نمودیم و بر سطر سطر ثانیه های شهر گل نرگس کاشتیم، غافل از اینکه خورشید آنچنان طلیعه ای دارد که هرگونه چراغانی به پایش وهم و خیال است و هیچ عطر دل انگیزی نمی تواند با نام متبرکش رقابت کند.

می گویند خورشید که طلوع کند دنیا روشن تر می شود و همگام با بیداری، هر چه در تاریکی نام جهل و خیال و اوهام داشت از دایره ذهن ها می گریزد.

میلاد رسول اکرم (ع) را نمی توان تنها یک طلوع یا حضور ساده پنداشت... میلاد آن عزیز به راستی انفجار نور بود و آغاز تپیدن در رگهای آگاهی...

میلادش آنچنان قدرت و ژرفایی داشت که پایه های کاخ ها و باورهای نادرست را یک شبه ویران کرد و زمین بایر باورها را آنچنان زیر و رو کرد که تا ابد هیچ دانه جهلی نتواند بر کشتزار باورها بروید.

من نیز به عنوان شهردار شیراز این میلاد فرخنده و مبارک را به تمام شهروندان فهیم تبریک گفته و از درگاه پروردگار برای همگی، باروری باورها و پیروی از سبک زندگی آن بزرگوار را آرزومندم...

روزگارتان سرشار از دانایی و فرهیختگی باد...

علیرضا پاک فطرت

17 ربیع الاول1437

8 دی 1394