آرم شهردار

ماه صفر

 

ماه صفر


 

به نام خدا

 

چه روزهای اندوهباری بر ما می گذرد....زمین سیاهپوش است و آسمان دلگیر...

آخرین روزهای ماه صفر است،داغ رحلت رسول اکرم(ص) بر سینه مسلمانان سنگینی می کند و یاد جگر خونین امام حسن (ع) شیعیان را خونین جگر می سازد..... نمی دانیم بر کدام عزیز بگرییم و جامه سیاه از برای کدامین آلاله باغ رسالت و امامت بپوشیم.

از مشهد نوای جانسوز رضا رضا می آید و نقاره های حرم، ناله سوز و نیاز سر داده اند و ما همزمان در شیراز سالگرد واقعه تلخ عروج سومین مسافر محراب را به سوگ نشسته ایم.

 اگرچه سالها از کوچیدن اندوهبار آن  پرنده ملکوتی از دیار خاک آلود ما میگذرد اما بی شک نام آن مجتهد و عارف بزرگوار در تاریخ ایران و شیراز جاودانه خواهد ماند.

من به عنوان شهردار شیراز، سالگرد شهادت آیت الله دستغیب و گلهای باغ نبوی و رضوی را به تمام مسلمانان بخصوص شهروندان فهیم شیراز تسلیت عرض کرده و آرزو میکنیم همگی باغبان های خوبی برای حفاظت از یاد و عطر شهادت باشیم.

علیرضا پاک فطرت

26 صفر 1437

17 آذر 1394