آرم شهردار

مبعث پبامبر(ص)

 

مبعث پیامبر (ص)


 

به نام خدا

 

مبعث سرآغاز بهار انسانیت

زمین که خشک باشدهیچ گیاهی امیدی برای حیات ندارد و در تاریکی هیچ فرصتی بدل به تماشا نخواهد شد.

قرنها سرزمین عربستان در تب جهل و خشکسار معرفت می سوخت ...هیچ جوانه ای رویای درخت شدن را در سر نمی پروراند و هیچ انسانی کمال انسانی خویش را باور نداشت.

اما  بالاخره روزی خداوند رحیم، دلش به حال فرزند آدم سوخت و بارانی از رحمت بر سرزمین  داغی که ضجه دخترکان زنده به گور شده را در سیاهی خاکش پنهان کرده بود باریدن گرفت.

پس از باران وحی که بر سرزمین جهالت بارید  آفتاب رسالت طلوع کرد...

 همه می دانند که کشت و کار در سرزمینی که سالها نابارور و خشک و بایر بوده چقدر سخت و جانفرساست اما طلوع اسلام و بارش تسلیم آنقدر ادامه داشت تا جوانه های ایمان دانه دانه بارور شدند و دلها گلستان یاد خدا شدند...

 من نیز سالروز این طلیعه بزرگ و عید بزرگ مبعث را که سرآغاز بهار انسانیت بود به همه مسلمانان جهان بخصوص مردم عزیز شیراز تبریک می گویم.

 

علیرضا پاک فطرت

27 رجب- 1437

16 اردیبهشت ماه 1395