آرم شهردار

دهه کرامت

 

دهه کرامت


 

به نام خدا

 

چقدر ستاره می بارد...
این روزها انگار شهاب باران است. ایام کرم و بخشش و کرامت ... انگار دروازه های بهشت همگی با هم به روی زمینیان باز شده و یک دنیا خورشید و ستاره بر سرمان می بارد.
هنوز عطر میلاد حضرت معصومه (س) در هوا  موج میزند که بوی عود و بانگ یا رضا رضا (ع) هوش از سرمان می رباید.
دلمان پر میکشد برای به پابوسی رفتن آفتاب...
چه خوشبختیم ما شیرازی های دور از یار... چون شاهچراغ، برادر این دو عزیز، سایه اش را بر آسمان شهرمان گسترده و بارگاه ملکوتی اش میزبان دلتنگی های غریبانه ما می باشد.
به پابوس شاهچراغ می روم تا سلام خالصانه ام را از طریق او به خواهر مکرمه و برادر غریب نوازش هدیه کنم و با فریاد بگویم آقا جان مفتخرم که در شهری خدمت می کنم که صاحب و مولایش شما هستی.

علیرضا پاک فطرت

شهردار شیراز

1 ذیقعده 1436/ دهه کرامت