آرم شهردار

سوابق شغلی

 

سوابق شـغلی


ردیف

سمت

سال

1

مدیر کل دفتر فنی استانداری کهکیلویه و بویر احمد

1369

2

مدیر کل دفتر فنی استانداری خوزستان

1371

3

مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر 1373
4

قائم مقام مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس

1377

5

مدیر اجرایی ستاد باغات قصر دشت

1383

6

شهردار منطقه 5 شیراز

1385

7

شهردار شیراز

1389