آرم شهردار

وفات حضرت زینب(س)-95

وفات حضرت زینب (س)


به نام خدا

 

در سوگ الگویی نمونه...

 

از گذشته های دور تا به امروز اسطوره ها  و افسانه های خیالی یا حقیقی مایه تسلی اقوام مختلف بوده اند.در حقیقت ذات انسان همیشه به دنبال الگو و اسطوره و افسانه می گردد، چون می خواهد برای خودش قهرمانی بسازد تا در پناه نام و افکار او به پردازش شخصیت خود بپردازد.

خوشبختانه ما در سرزرمینی هستیم که سرشار از قهرمان و اسطوره است...

سهراب ها، رستم ها، پهلوان تختی ها، ایثارگران، شهدا و اسوه های دینی بیشماری داریم که می توان از هرکدام هزاران آموزه اخلاقی و علمی و شخصیتی آموخت.

اما به عقیده من حضرت زینب (س)شیر زنی است که نه تنها برای بانوان، بلکه برای تمام بشریت می تواند بهترین الگوی رشادت، جسارت،صبر، نجابت، وفاداری، دیانت و حقیقت گویی باشد.

امشب در سالروز وفات این بانوی گرامی که وجودش چشمه جوشان اسلام را تا ابدیت جاری نگه خواهد داشت، به یادرشادت ها و دردهایی که صبورانه و تنهایی بر دوش کشید اشک غم می ریزم و این مصیبت را به تمام مسلمانان و شهروندان شیراز اسطوره پرور، تسلیت میگویم و آرزو میکنم بتوانیم رهروان خوبی برای این بانوی ارزشمند باشیم.

 

 

علیرضا پاک فطرت

15 رجب- 1437

 4 اردیبهشت ماه 1395