آرم شهردار

روز قدس

روز قـدس

 
به نام خدا
 
 
برای مردم آزاده فلسطین!
 
 
 
هنوز هم مشت های ما صدا دارد؛ آنقدر که انعکاسش در گوش دنیا می پیچد و هنوز هم جهان تصویر همدلی مان را از دریچه دوربین ها می بیند و از استقامتمان لرزه می گیرد.
 
سنگ های کوچک شما ترک های بزرگ بر پیکره ظلم و استکبار می اندازد و تاریخ، ماجرای روزهای پایداری مردمی از سرزمین قدس را جاودانه در خود ثبت می کند. اگر سال های سال، جنگ و خون و آتش ادامه داشته باشد، ما پا به پای شما می مانیم و همصدای شما فریاد «القدس لنا» سر می دهیم که بدانید هرگز تنها نبوده اید.
 
اینجا ایران است. شیراز؛ سومین حرم اهل بیت (ع) با وفاداری به عهد هرساله، آخرین آدینه رمضان امسال نیز مردم این شهر یکپارچه نام شما را در خیابان ها صدا می زنند تا نه تنها وظیفه قلبی، شرعی و انسانی شان را انجام دهند که حجت را بر مسلمانی خویش تمام کنند تا به دنیا ثابت شود که بیداری اسلامی، نوید آزادی قدس را می دهد!
 

و امروز ما با خاطره روزهای خون و آتش انقلاب پرشکوه اسلامی، به شما اطمینان می دهیم که « بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر ... »

 

علیرضا پاک فطرت

رمضان 1434ه. ق/ 1392 ه.ش