آرم شهردار

عید غدیر خم 93

 

عید غدیر خم


 

به نام خدا

 

در سبزترین لحظات عصر ایمان، غدیر خم برای لحظاتی چند، شاهد زیباترین و بزرگترین رویداد اعصار شد.

در آن ساعت و لحظه مبارک و فرخنده، تمام زمین و آسمان سراپا چشم و گوش شدند تا عظیم ترین اتفاق جهان را در حافظه ای ابدی ثبت نمایند.

در حقیقت اتفاق غدیر زیباترین اتفاق تاریخ بود که در آن 124 هزار پیامبر، بار سنگین امانت خویش را بر شانه های مردانه مردی نهادند که سالها بعد، تنها یک چاه توان آن را داشت تا بار دردهایش را تحمل کرده و اسرارش را در ژرفنای خویش پنهان کند.

عید غدیر فرصت دیگری است تا شکرگزار نعمت ولایت باشیم و به یمن این هدیه بزرگ، پیشانی بندگی بر آستان الهی بساییم.

 

علیرضا پاک فطرت

17ذی الحجه

20 مهر 1393