آرم شهردار

عید سعید فطر

 

عید سعید فطر


 
به نام خدا
 
 
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
 
 

رمضان که تمام می شود صدای ربنا تا روزها بعد هنوز توی گوشمان می پیچد. انگار میلمان به رفتنش نیست.

صفای سفره های افطاری و سحری اش بدجوری به جانمان چسبیده است.

به خصوص روزهایی که سفره های افطارمان را با کسان دیگری شریک می شدیم که پاکی قلب هایشان از روشنی چشمهایشان پیدا بود. مثل روزی که با بچه های تحت پوشش کمیته امداد بودیم.یادش بخیر....

عید فطر نزدیک است. شادی آمدن عید و غصه تمام شدن ماه رحمت هر دو در کنار هم حال عجیبی به آدم می دهد.

خدا کند این یک ماه آنطور که باید از بی کرانگی رحمت خدا نصیب برده باشیم و باری از گناهان کم کرده باشیم.

ماه که تمام می شود آرزو می کنم ای کاش انبار وجودمان را از گوهرهای اجلالی رحمتش پر کرده باشیم که مولانا می گوید:

این دهان بستی دهانی باز شد

تا خورنده‌ی لقمه های راز شد

 

لب فرو بند از طعام و از شراب

سوی خوان آسمانی كن شتاب

 

گر تو این انبان ز نان خال كنی

پر ز گوهرهای اجلال كنی

 

طفل جان از شیر شیطان باز كن

بعد از آنش با ملك انباز كن