آرم شهردار

دهه فجر 94

 

دهه فجر - 1394


 

به نام خدا

 

هنوز روزهایمان سرشار از عطر و طراوت نوجوانی بود که روزهای انقلاب با سرنوشتمان پیوند خورد.

زمستان سردی بود.. اما شور نوجوانی آنچنان آتشی در وجودمان شعله ور ساخته بود که هر انجمادی را با نفسها و زمزمه های انقلابی خود آب می کردیم.

میگویند آغاز نوجوانی آغاز هر انتخاب و مسیری است و ما سعادت داشتیم تا در اولین روزها، مراد خود را بیابیم و مریدانه به دور شمع وصالش رسم پروانه شدن را بیاموزیم...

12 بهمن که فرا رسید، روزنامه ها با تیتر درشت فریاد زدند امام آمد...

اما ورود امام به خاک وطن برای ما مفهوم فراتری داشت... آمدن امام آغاز یک راه بود... آغاز یک آواز و مقدمه ای برای پرواز تا اوج آزادگی...

اینک همزمان با آن روزها که در تاریخ جهان جاودانه خواهد ماند، به روح امام راحل درود میفرستم و برای تمام شهروندان سرزمینم آرزوی انقلاب و تحولات شیرین در تمام لحظه ها می کنم.

علیرضا پاک فطرت

بهمن ماه  1394