آرم شهردار

دهه فجر 93

 

دهه فجر 93


 

به نام خدا

 

در روز شمار تاریخ آمدن و رفتن روزهای بیشماری را به تماشا می نشینیم.

اما در تقویم روزهایی نیز هستند که با آمدن خود یک دنیا خاطره و فریاد به همراه دارند، خاطراتی که همچون یک پل چوبی تمام وجود ما را به گذشته ها هدایت میکند.

بهمن ماه نیز همچون حلقه انگشتری است که درخشان ترین روزهای حماسی تاریخ ایران را در نگین خود گرفته است.

در حقیقت بهمن ماه یادآور بزرگترین فصل اتحاد ملت ما می باشد. اتحادی که رساترین فریادهای عالم را در هم گره زد تا همراه با غریو الله اکبر سرفرازی ما را فریاد کند.

امام خمینی چه زیبا فرموده اند که انقلاب ما انفجار نور بود... و چنین است که دهه فجر، دهه تابیدن بارقه های امید بر جان تمام زمستان زده های تاریخ است.

پس چه زیباست که با عزمی جهادی و روحیه انقلابی در سالروز بیست و دوم بهمن ماه با حضور خویش در راهپیمایی با آرمان های مقدس انقلاب، میثاقی دوباره بندیم و با فریاد الله اکبر خویش پشت تمامی استکبار جهانی را به لرزه درآوریم

علیرضا پاک فطرت

بهمن ماه  1393