آرم شهردار

ولادت امام رضا(ع)

 

ولادت امام رضا(ع)


 

به نام خدا

 

امشب در زمین و آسمان غلغله است . گویا حنجره تمام نقاره های جهان، نام تو را فریاد می کنند.

قلمها دلتنگ و غمگین نام تو را تکه تکه بر قامت سپید کاغذ خال می کوبد، رضا... رضا.... رضا....

انگشتانمان برای فشردن پنجره فولادت بی تابی می کنند، و چشمهایمان برای دیدن دوباره گلدسته های طلایت به نم نشسته اند و دلهایمان هوای دانه پاشیدن برای کبوتران حرمت را کرده...

تمام دلتنگی ها و دلشوره ها رابغل می کنیم و با خود به آستان برادرت شاهچراغ می بریم .

اینجا همان جاده ابریشمی است که شیراز را به تو وصل می کند، همان جاده ای که شاید کهکشان راه شیری به بهانه روشنایی بخشیدن به آن جان گرفته است.

دل را به ضریح شاهچراغ گره می زنیم و زیارت نامه نام تو را زیر لب زمزمه می کنیم . آقا جان، از کنار پاک ترین نقطه خاک فارس که عزیزترین برادرت را همچون گوهری نایاب در آغوش کشیده، تو را صدا می کنیم و از تو می خواهیم که ما را در خدمت رسانی به سومین حرم اهل بیت (ع) و شهروندان این دیار یاری نمایی...

 

علیرضا پاک فطرت

11 ذی القعده

16شهریور 1393