آرم شهردار

بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی


 

به نام خدا

 

بازگشت آزادگان پیام آور آزادگی

 

امام علی (ع) فرموده اند که خداوند دو نعمت بزرگ و مجهول به بشر ارزانی داشته است که تا زمانی که انسان آن را از دست ندهد قدرش را نمی داند.

ایشان این دو نعمت مجهول را سلامتی و آزادی برشمرده اند...

و من امروز در آستانه سالگرد بازگشت آزادگان هشت سال دفاع مقدس به نعمت بی بدیل آزادی می اندیشم... نعمتی که سالها از عقابان بلند پرواز آسمان ایران دریغ شد و از آنان پرندگانی بال و پر سوخته ساخت...

در اسارت نبوده ام تا بدانم پشت آن دیوارهای مخوف و در آن آب و هوای بیابانی عراق چه بر آنتان گذشت...

در دیار غربت پشت دیوارهای خاردار نبوده ام که در حسرت بوی چادر نماز مادرم غروب های غم انگیز جمعه را اشک بریزم...

در اسارت نبوده ام تا فریاد دردآور همبندم را زیر تازیانه ها تاب نیاورم...

اما نبودن و ندیدن همیشه دلیل خوبی برای درک نکردن نیست... ما می دانیم که بر آن عزیزان چه گذشت اما آیا آنقدر درک داریم که از خودگذشتگی و رنج آنها را باور کرده و رسالت دردناک آنان را با عمل خویش به پایان برسانیم؟؟؟

 اینک به عنوان شهردار شیراز، سالگرد ورود سرافرازانه این عزیزان را به خاک وطن تبریک می گویم و برای تمام این عزیزان آرزوی سرفرازی و پایندگی می کنم.

 

علیرضا پاک فطرت

26 مرداد ماه 1395