آرم شهردار

روز آتش نشان

 

روز آتش نشان


 

به نام خدا

 

ایثار، وامدار از جان گذشتگی آتش نشانان

 

معنای عمیق عشق و ایثار، وامدار وجود از جان گذشتگانی چون شما است که در لحظات بیم افزای هر پیشامدی ناگوار، دلیرانه سینه سپر کرده و به پیشواز خطر میروید.

شمایی که واژه های هراس و دلهره در برابر بی باکی تان رنگ باخته است.

قهرمانان بی نام و نشانی که خود را به شعله های آتش می سپارید تا زندگی به دیگران ببخشید.

نام و یاد هر نجاتگر دلیر آتش نشان به پاس نجات زندگی هزاران تن از شهروندان از چنگ مرگ و نیستی، در جای جای ایران اسلامی، مایه غرور و سرافرازی و اطمینان خاطر است.

 

علیرضا پاک فطرت

7 مهر 1394