اسلایدر
rss
خبر
فرهنگی
جراید
مناقصه و مزایده


شهرداری شیراز
شهروندان شیرازی از طریق مشارکت در پرداخت عوارض، "صاحب خانه و خودرو" شوند.
کاهش 23 درصدی عوارض ساختمانی شهرداری شیراز، تاپایان سال ثابت است.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/10/26 -   تاریخ خبر : 1396/10/26 - کد خبر : 21742 تعداد بازدید : 33


شهرداری شیراز
بررسی نقش کارآمد مجتمع های ایستگاهی مترو درتوسعه اقتصادی شهر در گفتگو با معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
همزمان با شروع عصر پسامدرن، دستیابی به روش های کارآمد تامین منابع مالی پایدار، اجتناب ناپذیر و دشوارتر می شود.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/10/23 -   تاریخ خبر : 1396/10/23 - کد خبر : 21690 تعداد بازدید : 36


شهرداری شیراز
لزوم تدوین استراتژی درآمد و اقتصاد شهری با نگاه ویژه به برندسازی شهری
احصاء اولویت ها و تدوین استراتژی درآمدی با رویکرد برند شهری برای شیراز به مثابه یک ضرورت است.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/10/16 -   تاریخ خبر : 1396/10/16 - کد خبر : 21606 تعداد بازدید : 44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
فوتر
36261581 - 071
www.shiraz.ir/mali
شیراز - ابتدای بلوار چمران

شهرداری شیراز

بارگذاری و بروزرسانی محتوا : معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

 

تغییر رنگ پوسته