بسته سرمایه گذاری

بسته های سرمایه گذاری


 

مجتمع تجاری اداری ایستگاهی احسان

مجتمع تجاری اداری ایستگاهی پوربیرک

مجتمع تجاری اداری ایستگاهی میرزای شیرازی مجموعه پارک و بازیهای آبی آبادیس

مجتمع تجاری  شهید فهمیده

مجتمع ورزشی چند منظوره

رهبر ماه

مجتمع مسکونی گلستان دو پروژه کشاورز
پروژه سهراب سپهری مجتمع مسکونی گلستان یک
پروژه تجاری اقامتی قائم مجتمع تجاری اداری شقایق
پروژه فست فود معالی آباد شفت میان تونلی s2 مجتمع پردیس طوبی
پروژه واحد تجاری معالی آباد شفت میان تونلی  s1     پارک تفریحی چنار راهدار

مجتمع تجاری اداری بوستان

گالری صنایع دستی باب اناری
مرکز فروش صنایع دستی بی بی دختران مرکز خدماتی و پارک محله ای پزشکان
پروژه پارک ترامپولین کافی شاپ و سفره خانه سنتی چکامه
استوانه های گردان خورشیدی زائرسرای آستانه
شازده جمالی شربت خانه 9 دی
فرهنگی سیبویه  
کافی شاپ 9 دی  
تجاری سیبویه  
هتل رستوران توکلی  

  

                                                

 

                                                                                                           

        

 

فوتر

 

آدرس : شیراز - بلوار چمران -  خیابان شاهد - باغ مهر جوان -  حوزه سازمان سرمایه گذاری  و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز - کد پستی : 7196698893

   تلفن سازمان :07136363008-07136363007-07136357747 - فکس : 07136361745      ایمیل:  info@shirazinvestment.ir