لینک تماس با ما
تمـــاس با ما

اطلاعات تماس

 

نشانی پستی: شیراز، خیابان نشاط، پلاک 84، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز.
کد پستی: 34689 - 71348
صندوق پستی: 3361 - 71345
پست الکترونیک: info @ shirazfava . ir

 

 

تلفنهای ساختمان شماره 1 سازمان فاوا

تلفنهای ساختمان شماره 1 سازمان فاوا

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل مورد تصدی

داخلی

مستقیم

1

سعید حیدری

رئیس سازمان

---

32301186

2

علیرضا کریمی

مسئول دفتر

206

32317629

3

مریم نظری

مسئول حراست

208

32340650

4

فاطمه رامشت

مدیر برنامه ریزی و توسعه

242

32340637

5

الناز بادقت

کارشناس برنامه ریزی

225

 

6

زهرا عرب

کارشناس برنامه ریزی

225

 

7

محمد صادق بنائی

معاون فنی و پشتیبانی

240

32340628

8

مرتضی یزدان پناه

سرپرست واحد پایش تصویری و برق

243

 

9

محسن بلالی

کارشناس واحد پایش تصویری و برق

215

 

10

وحید دهقانی

کارشناس واحد پایش تصویری و برق

215

 

11

محمد ساری خانی

کارشناس واحد پایش تصویری و برق

216

 

12

علی اکبر رستمی

کارشناس واحد پایش تصویری و برق

216

 

13

احمد رضا ابراهیمی

رئیس اداره  پشتیبانی

223

32333461

14

امیر رضا فریانی

کارشناس پشتیبانی

233

 

15

نجمه عربی

کارشناس پشتیبانی

229

 

16

فرز انه قربانلو

کارشناس پشتیبانی

200

 

17

امین پور کمالی

مسئول روابط عمومی

202

 

18

حمیده نصیری نیا

کارشناس SOC

219

 

19

زهرا مومن

کارشناس SOC

207

 

20

سید مهدی اشرفی

معاون اداری مالی

218

32332998

21

علیرضا کرمی

سرپرست مالی

217

 

22

جلیل رحیمی

کارشناس مالی

213

 

23

بابک عبدالهی

متصدی انبار و اموال

212

 

24

راضیه رضایی

کارشناس مالی

235

 

25

مریم دهقانی

کارشناس قرارداد ها

221

 

26

جمال آزموده

جمعدار انبار و اموال

201

 

27

منصور نبی زاده

کارپرداز

201

 

28

سید عباس ذوالقدر

مسئول بازرگانی

220

32304740

29

فاطمه حامدی

رئیس امور اداری

209

 

30

سحر رنجبر

متصدی امور دفتری

231

 

31

فاطمه غفاری

مسئول دبیرخانه

231

 

32

امیر پرهام

معاون زیر ساخت و مراکز داده

224

32340630

33

علیرضا کیانی

مسئول ارتباطات

226

 

34

آرش احمد فرد

کارشناس ارتباطات

234

 

35

فرشید اسد سنگابی

کارشناس ارتباطات

210

 

36

پیام فضلی

کارشناس ارتباطات

210

 

37

رضا ولا

کارشناس ارتباطات

232

 

38

طاهره عزیزی

مسئول مرکز داده

222

 

39

سینا جلالی

کارشناس مرکزداده

230

 

40

محمد حسن کیمیایی

کارشناس مرکزداده

214

 

41

مهدی معدلی

کارشناس مرکزداده

214

 

42

سمانه صادقی مهر

کال سنتر

203

32340640

43

فاطمه کشاورزی

کال سنتر

205

32340641

 

تلفنخانه: 32317252-32332488-32332353-32340633-32343717-32343716-32343719-32343720

32340632-32340635      فکس:32340644

 

تلفنهای ساختمان شماره 2 سازمان فاوا(معاونت هوشمند سازی)

تلفنهای ساختمان شماره 2 سازمان فاوا(معاونت هوشمند سازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل مورد تصدی

داخلی

مستقیم

1

فرشاد فلاح

سرپرست هوشمند سازی

102

32334142

2

سمیه دهقان

رئیس اداره GIS

106

32360857

3

سهیلا سلیمی

کارشناس GIS

103

 

4

الهام مالکی

کارشناس GIS

104

 

5

محمد علی نجیمی گشتاسب

کارشناس GIS

120

 

6

روح اله حسینی

کارشناس GIS

111

 

7

حمید هدایتی

رئیس اداره نرم افزار

117

32360853

8

نجابت جهانگیری

کارشناس نرم افزار

115

 

9

کیمیا بلوری

کارشناس نرم افزار

122

 

10

لیلا عزیزیان

کارشناس نرم افزار

123

 

11

نجمه کاردانیان

کارشناس نرم افزار

118

 

12

سمیه خسروی

کارشناس نرم افزار

112

 

13

سید هاشم مجابی

کارشناس نرم افزار

114

 

14

احسان اسماعیلی

کارشناس نرم افزار

121

 

15

محمد کاظم فرهادی پور

کارشناس نرم افزار

113

 

16

علی یزدان پناه

کارشناس نرم افزار

108

 

17

پرهام ویسی

کارشناس نرم افزار

108

 

 
 

تلفنخانه: 32350313-32343688-32343689

آزمایشگاه نرم افزار: 32343718

 

قانون کپی رایت مشکی
طراحی - اجراو پشتیبانی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز