login
شهروندعزيز؛ نظر شما در مورد خدمات الکترونیک ارائه شده توسط شهرداری شیراز چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

فرخوان دومین ایده بازار شهری