پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:

کسی که در روزی خود تأخیر و تنگی می بیند زیاد تکبیر بگوید و کسی که غم و اندوهش زیاد شده بسیار استغفار کند.

مَن إستَبطَأ الرّزقَ فَلیَکثُر مِنَ التَّکبیر وَ مَن کَثُرَ هَمُّهُ وَ غَمُّهُ فَلیَکثِر مِنَ الاِستِغفار

 

 

زمان ملاقات مدیرکل با همکاران محترم، روزهای چهارشنبه از ساعت 8 تا 9:30 است.

 

زمان ملاقات مدیرکل با ارباب رجوع، روزهای چهارشنبه از ساعت 9:30 تا 11 است.

 

 

جهت تعیین وقت با رئیس دفتر هماهنگ نماید.