login
شهروندعزيز؛ نظر شما در مورد خدمات الکترونيک شهرداری شیراز چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

رديف

نام شهر

آدرس سایت 

1

شهرداری آستارا

http://www.e-astara.com

2

شهرداری اراک 

http://www.arakcity.ir

 3

شهرداری اصفهان

http://www.isfahan.ir

4

شهرداری ارومیه 

http://www.urmia.ir

5

شهرداری ایلام 

http://www.ilam.ir

 6

شهرداری بیرجند

http://www.birjand.ir

7

شهرداری بافت

http://shbaft.ir

8

شهرداری بوشهر 

http://www.bushehrcity.ir

9

شهرداری تبریز 

http://www.tabrizcity.ir

10

شهرداری زاهدان

http://portalzahedan.ir

11

شهرداری زنجان 

http://www.zanjan.ir

 12

شهرداری ساری

http://www.saricity.ir

13

شهرداری سمنان 

http://www.semnan.ir

 14

شهرداری سنندج

http://www.e-sanandaj.ir

 15

شهرداری شهرکرد

http://www.sh-shahrekord.ir

16

شهرداری شیراز 

http://www.shirazcity.org

17

شهرداری قزوین 

http://www.qazvin.ir

 18

شهرداری قم

http://www.qom.ir

19

شهرداری کاشان 

http://www.kashan.ir

20

شهرداری کرمان 

http://www.kermancity.kr.ir

21

شهرداری کرمانشاه 

http://www.kermanshahcity.ir

22

شهرداری گرگان 

http://www.gorgan.ir

 23

شهرداری مرند

http://www.marand.ir

24

شهرداری مشهد 

http://www.mashhad.ir

 25

شهرداری مشکین شهر

http://www.meshkincity.ir

 26

شهرداری یاسوج

http://www.yasujcity.ir

23

شهرداری همدان 

http://www.cityhall.hamedan.ir

27

شهرداری یزد 

http://www.yazd.ir

25

شهرداری بندرعباس 

http://www.bacity.ir