• مدیرکل نوسازی و تحول اداری
 • گروه تشکیلات◄
  • رییس گروه تشکیلات
  • کارشناسان تشکیلات
  • شرح وظایف گروه تشکیلات
  • قوانین و مقررات◄
   • ابلاغ ضوابط تشکیلاتی شهرداریها
   • الگوی اساسنامه سازمان های وابسته
   • دستورالعمل تشکیل ستاد بحران در شهرداریها
   • شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
  • نمودارهای سازمانی مصوب 1394 ◄
   • حوزه شهردار و مدیریت های مربوطه
   • معاونت ها
   • سازمان های وابسته
   • شهرداری های مناطق
 • گروه بهبود روشها◄
  • رئیس گروه بهبود روشها
  • کارشناسان بهبود روشها
  • آمار عملکرد
  • برنامه تحول اداری
  • مستندات مدیریت کیفیت
 • اداره ارزیابی عملکرد سازمانی◄
  • رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی
  • کارشناسان ارزیابی عملکرد سازمانی
  • جشنوراه شهید رجایی
  • جشنواره مهر خدمت
 • گزارش عملکرد◄
  • سال 1390
  • سال 1391
  • سال 1392
  • سال 1393
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری

داریوش ستایشگر

شیراز. حافظیه
شیراز. حافظیه
در حال بارگزاری


اولین جلسه "شورای راهبری توسعه مدیریت" تشکیل شد
اولین جلسه "شورای راهبری توسعه مدیریت" تشکیل شد
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/12/26 -   تاریخ خبر : 1396/12/26 - کد خبر : 22836 تعداد بازدید : 22


دسترسی به سیستم مدیریت اطلاعات الکترونیک شهرداری شیراز
دسترسی به سیستم مدیریت اطلاعات الکترونیک شهرداری شیراز
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/12/16 -   تاریخ خبر : 1396/12/16 - کد خبر : 22686 تعداد بازدید : 43


تشکیل جلسات تعیین اهداف و خط مشی سازمانی
تشکیل جلسات تعیین اهداف و خط مشی سازمانی
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/12/09 -   تاریخ خبر : 1396/12/09 - کد خبر : 22604 تعداد بازدید : 69
1
2
3
4
5
6
شیراز به روایت تصویر
چپ
راست