• مدیرکل نوسازی و تحول اداری
 • گروه تشکیلات◄
  • رییس گروه تشکیلات
  • کارشناسان تشکیلات
  • شرح وظایف گروه تشکیلات
  • قوانین و مقررات◄
   • ابلاغ ضوابط تشکیلاتی شهرداریها
   • الگوی اساسنامه سازمان های وابسته
   • دستورالعمل تشکیل ستاد بحران در شهرداریها
   • شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
  • نمودارهای سازمانی مصوب 1394 ◄
   • حوزه شهردار و مدیریت های مربوطه
   • معاونت ها
   • سازمان های وابسته
   • شهرداری های مناطق
  • شرح وظایف سازمانها مصوب 1394
 • گروه بهبود روشها◄
  • رئیس گروه بهبود روشها
  • کارشناسان بهبود روشها
  • آمار عملکرد
  • برنامه تحول اداری
  • مستندات مدیریت کیفیت
 • اداره ارزیابی عملکرد سازمانی◄
  • رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی
  • کارشناسان ارزیابی عملکرد سازمانی
  • جشنوراه شهید رجایی
  • جشنواره مهر خدمت
 • گزارش عملکرد◄
  • سال 1390
  • سال 1391
  • سال 1392
  • سال 1393
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری

داریوش ستایشگر

شیراز. حافظیه
شیراز. حافظیه
در حال بارگزاری


دومین جلسه کمیته صیانت از مردم و سلامت اداری تشکیل گردید.
دومین جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری با حضور کلیه اعضادر دفتر قائم مقام شهردار شیراز تشکیل شد.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1397/03/28 -   تاریخ خبر : 1397/03/28 - کد خبر : 23537 تعداد بازدید : 18


برگزاری جلسه با دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد ( هبیتات)
به گزارش دفتر نوسازی و تحول اداری، جلسه ای به منظور آشنایی و برقراری روابط فی مابین با رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد ( هبیتات) جناب آقای دکتر مقدم برگزار گردید.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1397/03/27 -   تاریخ خبر : 1397/03/27 - کد خبر : 23527 تعداد بازدید : 14


اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری تشکیل گردید
اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری تشکیل گردید
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1397/03/23 -   تاریخ خبر : 1397/03/23 - کد خبر : 23516 تعداد بازدید : 38
1
2
3
4
5
6
7
8
شیراز به روایت تصویر
چپ
راست