• مدیرکل نوسازی و تحول اداری
 • گروه تشکیلات◄
  • رییس گروه تشکیلات
  • کارشناسان تشکیلات
  • شرح وظایف گروه تشکیلات
  • قوانین و مقررات◄
   • ابلاغ ضوابط تشکیلاتی شهرداریها
   • الگوی اساسنامه سازمان های وابسته
   • دستورالعمل تشکیل ستاد بحران در شهرداریها
   • شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
  • نمودارهای سازمانی مصوب 1394 ◄
   • حوزه شهردار و مدیریت های مربوطه
   • معاونت ها
   • سازمان های وابسته
   • شهرداری های مناطق
 • گروه بهبود روشها◄
  • رئیس گروه بهبود روشها
  • کارشناسان بهبود روشها
  • آمار عملکرد
  • برنامه تحول اداری
 • اداره ارزیابی عملکرد سازمانی◄
  • رییس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی
  • کارشناسان ارزیابی عملکرد سازمانی
  • جشنوراه شهید رجایی
  • جشنواره مهر خدمت
 • گزارش عملکرد◄
  • سال 1390
  • سال 1391
  • سال 1392
  • سال 1393
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری

داریوش ستایشگر

شیراز. حافظیه
شیراز. حافظیه
در حال بارگزاری


شناسایی و بررسی حالات خرابی فرایند صدور مجوز پروانه
یازدهمین جلسه تیم های بهبود روز یکشنبه با موضوع شناسایی و بررسی حالات خرابی فرایند صدور مجوز پروانه با حضور رئیس بهبود روشها ،کارشناسان برنامه ریزی از حوزه های مختلف شهرداری و کارشناس ارشد حوزه شهرداری الکترونیک تشکیل گردید.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/10/25 -   تاریخ خبر : 1396/10/25 - کد خبر : 21729 تعداد بازدید : 70


کارگاه آموزشی مدیریت فرایندها و سیستم های مدیریت فرایند
به گزارش دفتر نوسازی و تحول اداری ، رئیس گروه بهبود روشها و کارشناسان این گروه به منظور فراگیری روشهای نوین مدیریت فرآیند ، در کارگاه آموزشی مدیریت فرایندها و سیستم های مدیریت فرایند در محل سایت کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز شرکت نمودند.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/10/16 -   تاریخ خبر : 1396/10/16 - کد خبر : 21615 تعداد بازدید : 84


تصمیم گیری در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه شهردای شیراز
به گزارش دفتر نوسازی و تحول اداری ، در جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و رئیس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی تشکیل شد، نحوه ارزیابی عملکرد در شهرداری شیراز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ادامه خبر تاریخ ثبت خبر : 1396/10/12 -   تاریخ خبر : 1396/10/12 - کد خبر : 21558 تعداد بازدید : 78
1
2
3
شیراز به روایت تصویر
چپ
راست