منوی عمودی
 • معرفی سازمان آرامستان‏ ها◄
  • اهداف و مأموریت ها
  • منشور اخلاقی کارکنان سازمان آرامستان‏ ها
  • سازمان تفصیلی و ساختار اداری سازمان آرامستان ها
  • معرفی رییس سازمان
 • آیین نامه ها و قوانین◄
  • آیین نامه ها و قوانین مربوط به آرامستان
  • آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها
  • آیين نامه مرده شوي خانه و گورستان
  • آیین نامه اجرایی تأسیس مؤسسه های حمل جسد در شیراز
  • نرخ جدید
 • آرامستان بهشت احمدی◄
  • تاریخچه آرامستان بهشت احمدی
  • راه دسترسی آرامستان بهشت احمدی
  • مشخصات فاز یک آرامستان بهشت احمدی
  • بهای خدمات آرامستان بهشت احمدی
 • آرامستان دارالسلام◄
  • تاریخچه دارالسلام
 • آرامستان های فعال شیراز
 • طرح دادپزشک قانونی◄
  • معرفی طرح
  • فرآیند صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی
  • دستورالعمل اجرایی صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی
  • نمودار فرآیند صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی
 • گالری تصاویر
ارتباط با مدیریت

 

 

مهندس علیرضا چراغی ، رییس سازمان آرامستان های شیراز

شماره تلفن دفتر: 37301950

 

زمان ملاقات با ارباب رجوع

 

یک شنبه و سه شنبه  ها ساعت 8 تا 10 صبح

(در صورت تمایل ، پیش از مراجعه با دفتر هماهنگی فرمایید)

 

نظرسنجی
آیا مایل به بازدید از آرامستان بهشت احمدی و آشنایی با فضای آرامستان و خدمات آن می باشید؟
بله
اطلاعات موجود در سایت برای آشنایی با آرامستان کافی است
خیر
اوقات شرعی
آب و هوا
در حال بارگزاری
آیین نامه اجرایی تأسیس مؤسسه های حمل جسد

آیين نامه اجرایی تأسيس مؤسسه های حمل جسد در شيراز

مصوب 86/2/6 در شورای اسلامی شهر شیراز

«نسخه اصلی آیین نامه را از این جا دانلود کنید»

 

به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و در پی مصوبه شماره 71617 / ش الف د مورخ 85/7/22 شورای اسلامی شهر شيراز در خصوص حمل متوفيان توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی تحت نظارت سازمان آرامستان های شيراز، آیین نامه اجرایی ذیل تصویب می گردد.

 

ماده 1: اشخاص حقيقی یا حقوقی که قصد تأسيس مؤسسه حمل متوفيان در شهر شيراز را دارند ملزم هستند تحت شرایط ویژه ای که در این آیین نامه تأکيد شده است اقدام به اخذ پروانه کار از سازمان آرامستان های شيراز نمایند.

 

ماده 2: شرایط متقاضيان تأسيس و اداره مؤسسه حمل متوفی:

 1. تابعيت جمهوری اسلامی ایران
 2. داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومی یا معافيت دایم
 3. عدم سوء پيشينه کيفری مؤثر
 4. داشتن حداقل مدرک تحصيلی پایان دوره متوسطه یا معادل آن از حوزه های علميه
 5. عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا یکی از مراکز مربوطه
 6. داشتن کارت بهداشت و سلامت از مراکز معتبر ذی صلاح
 7. آشنایی به امور بهداشتی متناسب با اداره مؤسسات حمل متوفی به تأیيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 8. تکميل فرم تعهدنامه

 

ماده 3: برای تأسيس و اداره مؤسسه حمل متوفی و دریافت پروانه، لازم است متقاضيان امکانات و شرایط مشروحه ذیل را فراهم و ارایه نمایند:

الف) مؤسسه باید دارای ساختمانی حداقل به مساحت ۵٠ مترمربع با شرایط ذیل باشد:

 1. استراحتگاه رانندگان در ابعاد متناسب
 2. سرویس بهداشتی و حمام مناسب
 3. آبدارخانه
 4. دفتر کار
 5. محل مناسب برای ارباب رجوع

ب) هر مؤسسه بایستی دارای پارکينگ مناسب حداقل به مساحت 100 متر مربع باشد.

تبصره 1: در صورت وجود مشکل در تأمين پارکينگ جنب ساختمان اداری، پارکينگ ویژه مؤسسه حداکثر در فاصله ۵٠ متری ساختمان اداری بلامانع و با نصب تابلوی مناسب مشخص گردد.

تبصره 2: در صورت فاصله مابین پارکینگ و دفتر مؤسسه، الزاماً بایستی سیستم ارتباطی در محل نصب گردد.

تبصره 3: مرجع تشخيص مناسب بودن محل ارایه شده توسط متقاضی، با سازمان آرامستان های شيراز است.

تبصره 4: ارایه اسناد مالکيت ملک ارایه شده (ساختمان اداری و پارکينگ) توسط فرد متقاضی و یا اسناد اجاره نامه معتبر محل به هنگام تقاضای تأسيس مؤسسه الزامی است.

تبصره 5: ارایه گواهی شهرداری منطقه مبنی بر عدم مغایرت محل ارایه شده با ضوابط.

 

ماده 4: پس از دریافت پروانه اشتغال به روی ملک ارایه شده توسط متقاضی، هرگونه جا به جایی محل کار بدون اخذ مجوز از سازمان آرامستان های شيراز ممنوع می باشد.

 

ماده 5: هر مؤسسه ملزم است در بدو تأسيس دو دستگاه خودروی ویژه حمل ميت مدل سال در مالکيت مؤسسه ارایه نماید.

 

ماده 6: خودروی حمل متوفيات باید دارای شرایط مشروحه ذیل باشد:

الف) الزاماً از نوع خودروهایی باشد که توسط شرکت های توليد کننده داخلی یا خارجی صرفاً جهت حمل متوفيان توليد می شوند.

تبصره: خودروهایی که به نحوی به منظور حمل متوفی بازسازی یا تبدیل شده باشند، مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

ب) خودروهای حمل متوفی الزاماً بایستی دارای رنگ و آرم مخصوص که توسط سازمان آرامستان های شيراز تعيين و ابلاغ خواهد شد، باشند.

ج) خودروهای حمل متوفی هر مؤسسه الزاماً نباید بيش تر از ده سال از تاریخ توليد آنان سپری شده باشد.

تبصره: خودروهای هر مؤسسه همواره توسط کارشناسان سازمان آرامستان های شيراز بازدید می شوند و صاحبان مؤسسه ملزم هستند کارت معاینه فنی برای هر خودرو تهيه و ارایه نمایند.

د) وجود کپسول آتش نشانی و نصب هواکش سقفی در خودروهای حمل متوفی الزامی است.

ه) نصب چراغ اخطار دهنده و آژیر و درج کلمه آمبولانس به روی خودروی ویژه حمل متوفی اکيداً ممنوع است.

و) خودروهای ویژه حمل متوفی بين شهرها و استانها الزاماً بایستی به گونه ای طراحی شده باشند که دارای سردخانه مناسب برای جلوگيری از فساد متوفی باشند.

تبصره: خودروهای معمولی که در سطح شهر اقدام به حمل متوفی می نمایند تحت هيچ شرایطی مجاز به حمل متوفی به شهرستان های دیگر نيستند.

ز) هر مؤسسه الزاماً بایستی دارای یک دستگاه خودروی ویژه حمل متوفی مجهز به سردخانه باشند.

 

ماده 7: رانندگان خودروهای ویژه حمل متوفی بدون دریافت پروانه کار از سازمان آرامستان های شيراز حق اشتغال به کار را در مورد مؤسسات ذی ربط ندارند.

 

ماده 8: شرایط دریافت پروانه اشتغال به کار برای رانندگان خودروهای حمل متوفی

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. تکميل و ارایه فرم تقاضا
 3. ارایه گواهی پایان خدمت نظام وظيفه یا معافيت دایم برای مردان
 4. نداشتن سوء پيشينه موثر
 5. داشتن حداقل گواهی پایان تحصيلات دوره راهنمایی یا معادل آن
 6. داشتن کارت سلامت و بهداشت از مراکز ذی صلاح
 7. آشنایی به بهداشت لازم برای حمل متوفيان به تأیيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ماده 9: تعيين نرخ حمل متوفی در سطح شهر و خارج آن به پيشنهاد سازمان آرامستان های شيراز می باشد که پس از تصویب شورای اسلامی شهر شيراز سالی یک بار تعيين و ابلاغ می گردد.

 

ماده 10: تخلف های ناشی از عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های مندرج در این آیين نامه در کميته انضباطی که به شرح ذیل تعيين می گردد رسيدگی و نهایتاً منجر به صدور رأی می گردد:

 • نماینده فرمانداری شيراز
 • نماینده شورای اسلامی شهر شيراز
 • رییس سازمان آرامستان های شيراز
 • ریيس اتحادیه صنفی مؤسسه های حمل متوفی
 • نماینده مجامع امور صنفی شيراز

تبصره 1: نمایندگان معرفی شده بایستی به طور دایم و ثابت در جلسات شرکت نمایند.

تبصره 2: جلسه های کمیته انضباطی حسب مورد به دعوت رییس سازمان آرامستان های شيراز به عنوان دبير کميته مذکور تشکيل خواهد شد.

 

ماده 11: آرای صادره از سوی کميته انضباطی که به امضای نصف به علاوه یک اعضا رسيده باشد قطعی و لازم الاجرا است.

 

ماده 12: این آیین نامه در 12 ماده، 34 بند و 10 تبصره در تاریخ 86/1/22 در هیأت مدیره و 86/1/26 در شورای سازمان آرامستان های شیراز در تاریخ 86/2/26 به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسیده است.

گالری عکس
چپ
راست
کپی رایت

تمامی حقوق این وب سایت در اختیار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز می باشد.