آرم137

منوی عمودی
 • صفحه اصلی
 • معرفی مرکز◄
  • معرفی 137
  • تاریخچه مرکز
  • اهداف سامانه 137
  • معرفی مسئول سامانه 137 شهرداری شیراز
 • آشنایی با فرایند کاری ◄
  • چرخه پیام
  • فرهنگ و واژگان در 137 شهرداری
 • 137 و رسانه◄
  • رادیو و 137
  • انتشارات
 • ثبت درخواست
 • راهنمای شهروندی ◄
  • گردش کار در کمیسیون ماده 100
  • کمیسیون ماده 100
  • محدوده شهری
 • جدول زمانبندی پاسخگویی مسئولین شهرداری
 • محصولات موبایل◄
  • نسخه شهروندی 137
  • نسخه پرتابل
 • تماس با ما
 • نقشه جغرافیایی مناطق شهرداری شیراز◄
  • نقشه مکانی شهرداری شیراز
  • نقشه ترافیکی شهرداری شیراز
گالری تصاویر